BESIKTNING

När du flyttar in i din nya bostad är den besiktigad

Gå igenom besiktningsprotokollet, du hittar det på Mina sidor. Om det finns skador och brister på lägenheten eller inventarierna som inte finns upptagna i besiktningsprotokollet ska du anmäla detta till SGS Kundservice inom 10 dagar från att ditt avtal börjar gälla. Du riskerar annars att bli ansvarig för skador du inte orsakat. Sådan anmälan gör du via Felanmälan på ”mina sidor”.

Hur läser jag besiktningsprotokollet?

I kolumnen Utlåtande finns det 6 st alternativ, vad betyder dessa?

Godkänd

Utan anmärkning.

Godkänd med anmärkning

Åtgärdas ej. Detta är en notering av mindre skönhetsfel och kommer inte att åtgärdas.

Åtgärdas av SGS

Åtgärdas av SGS. Felet/bristen kommer att åtgärdas av SGS personal efter det att den nya hyresgästen har flyttat in. Den avflyttande hyresgästen kommer inte att debiteras.

Åtgärdas av SGS och debiteras

Hyresgästen har bedömts orsakat felet/bristen och kostnaden för att rätta till felet kommer att debiteras den avflyttande hyresgästen. Om du själv vill åtgärda bristerna och därmed undvika debiteringen så har du möjlighet att åtgärda dessa före avflyttningen. Meddela SGS i så fall.

Åtgärdas av HG eller debiteras

Felet/bristen skall åtgärdas av hyresgästen före avflyttningen. Det finns annars risk att vi kommer att åtgärda felet och debitera dig vissa kostnader.

Åtgärdas av extern fastighetsägare

Åtgärdas av fastighetsägaren. Felet/bristen kommer att åtgärdas av fastighetsägaren efter det att den nya hyresgästen har flyttat in. Detta gäller där SGS hyr lägenheten av en annan ägare. Den avflyttande hyresgästen kommer inte att debiteras.