HÄMTA DINA NYCKLAR

När, vart och hur?

Du är varmt välkommen att hämta dina nycklar hos SGS Kundservice, Kaserntorget 11, mellan klockan 12-16 på inflyttningsdagen. Det är enligt hyreslagen inte möjligt för oss att lämna ut nycklar tidigare än klockan 12:00.

 

Infaller inflyttningsdagen på en lördag, söndag eller annan allmän helgdag får du flytta in först nästkommande vardag och även då gäller att du tidigast kan hämta nycklarna klockan 12.

Planera för att det kan uppstå långa köer på inflyttningsdagen då det är många som hämtar sina nycklar. Om du inte ska flytta in din bostad på inflyttningsdagen rekommenderar vi att du hämtar dina nycklar någon av efterföljande dagar så du slipper att köa. Du kan då hämta nycklarna mellan klockan 09:00 - 16:00. 

Eftersom SGS Kundservice ligger mitt i centrala Göteborg rekommenderar vi att du tar dig hit med kollektivtrafiken, cykel eller till fots. Det finns ingen möjlighet till parkering.

För att kunna kvittera ut nycklar måste du ha med dig nedanstående dokumentation.

  • Legitimation.

  • Kvitto på inbetald hyra om den inte redan står som betald på Mina sidor (kan vara i mobilen).

Om du inte själv har möjlighet att hämta ut dina nycklar kan du ge någon en fullmakt att göra det. Fullmakten ska bevittnas och signeras av två utomstående vittnen.